در گذشت مرحوم مغفور حاج اسداله عسگراولادی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید