تماس باما

خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، شماره 175، ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ساختمان شمالی، طبقه اول، اتاق بازرگانی ایران واستراليا .

  تلفن :   88839626

  فاکس :  88810528

  پست الکترونیکی :

  info@iraucc.com

iranaustralia2015@yahoo.com

iraucc@gmail.com