دسته: گزارشات

برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا

برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا

  بسمه تعالی   برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا   این جلسه به دعوت اتاق بازرگانی ایران و استرالیا،  با هدف...

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

  گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25 احتراما باستحضار می رساند اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به سرپرستی سرکارخانم مرجان هوشیار و با هدف...

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران...

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

      گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه احتراما” به استحضار می رساند، هیاتی  اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  به سرپرستی آقای...

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 ” ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل اتاق بازرگانی...

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ 97/04/04        جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران واسترالیا به شماره ثبت 8411 مورخ04/04/97، رأس...

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا ، اعضای این اتاق با سفیر محترم استرالیا در تهران آقای ایان بیگز و همچنین سفیر محترم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کانبرا...

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا پایتخت: کانبرا میزان مساحت : 7،682،300 کیلومتر مربع زبان رسمی : انگلیسی میزان جمعیت : 23.9 میلیون نفر واحد پول رسمی : دلار استرالیا نخست وزیر : هان مالکوم ترنبال موقعیت...