دسته: گزارشات

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25

  گزارش جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ98/02/25 احتراما باستحضار می رساند اولین جلسه کمیسیون بانوان بازرگان اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به سرپرستی سرکارخانم مرجان هوشیار و با هدف...

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران...

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

      گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه احتراما” به استحضار می رساند، هیاتی  اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  به سرپرستی آقای...

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 ” ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل اتاق بازرگانی...

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ 97/04/04        جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران واسترالیا به شماره ثبت 8411 مورخ04/04/97، رأس...

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا ، اعضای این اتاق با سفیر محترم استرالیا در تهران آقای ایان بیگز و همچنین سفیر محترم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کانبرا...

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا پایتخت: کانبرا میزان مساحت : 7،682،300 کیلومتر مربع زبان رسمی : انگلیسی میزان جمعیت : 23.9 میلیون نفر واحد پول رسمی : دلار استرالیا نخست وزیر : هان مالکوم ترنبال موقعیت...

گزارش نشست  انستیتوی تحقیقاتی روابط بین الملل کشور استرالیا با هیات مدیره اتاق استرالیا

گزارش نشست انستیتوی تحقیقاتی روابط بین الملل کشور استرالیا با هیات مدیره اتاق استرالیا

احتراما باستحضار می رساند هیات 25 نفری از انستیتوی تحقیقاتی روابط بین الملل کشور استرالیا به سرپرستی آقای پاتریک مور  روز دوشنبه 21 فروردین ماه سال جاری با اعضای اتاق مشترک و برخی شخصیت های...