نویسنده: admin

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ چهارم تیر ماه 1397

  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت 8411 مورخ 97/04/04        جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران واسترالیا به شماره ثبت 8411 مورخ04/04/97، رأس...

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

نشست اعضای اتاق بازرگانی ایران و استرالیا با سفرای محترم این دو کشور در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مورخ 04/04/97

در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا ، اعضای این اتاق با سفیر محترم استرالیا در تهران آقای ایان بیگز و همچنین سفیر محترم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کانبرا...

لیست کاندیداهای عضویت در هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ چهارم تیرماه سال جاری

لیست کاندیداهای عضویت در هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ چهارم تیرماه سال جاری

  لیست کاندیداهای عضویت در هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و استرالیا مورخ چهارم تیرماه سال جاری 1- اسد ال… عسگراولادی (حساس) 2-حمیدرضا  مناقبی (صادراتی نیکو مهرگان با مسئولیت محدود) 3-محمد حسن دیده ور...

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549

  آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا بشماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549   از کلیه اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا دعوت بعمل می آید که در...