نویسنده: iranaustralia

برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا

برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا

  بسمه تعالی   برگزاری همایش تخصصی بازار مواد غذایی ایران 2020 در اتاق مشترک با حضور هیات عالیرتبه دیپلماتیک و بازرگانی استرالیا   این جلسه به دعوت اتاق بازرگانی ایران و استرالیا،  با هدف...

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا

گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری دولت  استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران و استرالیا گزارش پذیرش هیات عالیرتبه کمیسیون تجارت استرالیا مورخ 24/11/97 در محل اتاق بازرگانی ایران...

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه

      گزارش هیات اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا به نمایشگاه گلفود 28 بهمن لغایت 2 اسفندماه احتراما” به استحضار می رساند، هیاتی  اعزامی اتاق بازرگانی ایران و استرالیا  به سرپرستی آقای...

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس 2018 “

“گزارش حضور اتاق بازرگانی ایران و استرالیا درنشست ها و نمایشگاه کیش اینوکس  2018 ” ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با توجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط دفتر سرمایه گذاری و امور بین الملل اتاق بازرگانی...

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا

گزارش اقتصادی استرالیا پایتخت: کانبرا میزان مساحت : 7،682،300 کیلومتر مربع زبان رسمی : انگلیسی میزان جمعیت : 23.9 میلیون نفر واحد پول رسمی : دلار استرالیا نخست وزیر : هان مالکوم ترنبال موقعیت...