خانه

  • اعزام هیئت های تجاری به استرالیا
    اعزام هیئت های تجاری به استرالیا
  • ریاست اتاق آقای دکتر مناقبی و مرحوم آقای حاج اسداله عسگراولادی
    ریاست اتاق آقای دکتر مناقبی و مرحوم آقای حاج اسداله عسگراولادی
  • سخنرانی سفیر سابق استرالیا جناب آقای ایان بیگز در نشست اتاق
    سخنرانی سفیر سابق استرالیا جناب آقای ایان بیگز در نشست اتاق

 

آخرین گزارشات

 

آخرین اطلاعیه ها