نویسنده: admin

گزارش مجمع عمومی عادی  سالیانه  اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا 1403

گزارش مجمع عمومی عادی  سالیانه  اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا 1403

مجمع عمومی عادی  سالیانه  اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا به شماره ثبت8411 و شناسه ملی 10100362549 مجمع عمومی عادی سالیانه  موسسه غیر تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا در تاریخ30/03/1403در ساعت 10:00...

احراز شرایط نامزدهای هیات مدیره و اعلام نتیجه بررسی لیست اعضای اتاق مشترک ایران و استرالیا – مجمع 1403

احراز شرایط نامزدهای هیات مدیره و اعلام نتیجه بررسی لیست اعضای اتاق مشترک ایران و استرالیا – مجمع 1403

اتاق بازرگانی مشترک ایران و استرالیا احراز شرایط کاندیدهای هیات مدیره اتاق مشترک ایران و استرالیا – مجمع 1403 جلسه کمیته ماده 27 جهت رسیدگی به شرایط نامزدهای هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه...

دعوتنامه سمینار رایگان جانشین پروری و دیدار 1403 اعضا مورخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری

دعوتنامه سمینار رایگان جانشین پروری و دیدار 1403 اعضا مورخ 19 اردیبهشت ماه سال جاری

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام   احتراما” از جنابعالی دعوت بعمل می آید در سمینار جانشین پروری که در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت  ماه سال جاری از ساعت10 الی 13...

کارگاه آموزشی فن آوری نوین در صنعت ساختمان با رویکرد آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان در استرالیا

کارگاه آموزشی فن آوری نوین در صنعت ساختمان با رویکرد آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان در استرالیا

عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و استرالیا   باسلام           احتراما” بدینوسیله از شما دعوت می گردد تا در کارگاه آموزشی فن آوری نوین در صنعت ساختمان با رویکرد آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان...