احراز شرایط نامزدهای هیات مدیره و اعلام نتیجه بررسی لیست اعضای اتاق مشترک ایران و استرالیا – مجمع 1403

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید